Alumnat

Cita prèvia

 • Cita prèvia per recollir les pertinències de la taquilla.
 • Cita prèvia a secretaria: per recollir títols (ja pagats) i per recollir certificats (ja demanats)

Confirmació de matrícula: Alumnes del centre

Enllaços de confirmació de la matrícula per als alumnes matriculats a l’Institut durant el curs 2019-2020

 • Formulari confirmació matrícula curs 2020-2021 – Alumnes de Grau Mitjà (FINS 24 DE JULIOL)
 • Formulari confirmació matrícula curs 2020-2021 – Alumnes de Grau Superior (FINS 24 DE JULIOL)
  • Comprovant de pagament preu públic d’alumnes repetidors Grau Superior primer s’ha de realitzar el formulari de confirmació de matrícula!)

Convalidacions

 • Formulari de Sol·licitud per demanar convalidacions que no siguin FCT.
  (Les exempcions de FCT, pràctiques en empresa, s’ha de realitzar via tutor).

Enquestes

 • Inici de curs
 • Diagnosi convivència alumnes
 • Satisfacció dels ensenyaments rebuts – Grau Mitjà
 • Satisfacció dels ensenyaments rebuts – Grau Superior
 • Satisfacció de l’equip humà
 • Satisfacció del PAS

Programes i projectes