Institut Mare de Déu de la Mercè – Contractació

Secretaria de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

carrer Motors 122-130    (08040 Barcelona)

Correu electrònic: [email protected]

Adreça web: http://www.lamerce.com

Horari de registre: de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores

Persones de contacte

Lourdes González Campos – Directora

José Luis Navas Ordóñez – Administrador

Correu electrònic: [email protected]

Licitacions (1)


Licitació núm. 1 Servei de Bar-Cantina de l’Institut Mare de Déu de la Mercè (publicada al DOGC núm. 8081 de 13.3.2020)
Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).

Adjudicacions i formalitzacions (1)


Licitació núm. 1 Servei de Bar-Cantina de l’Institut Mare de Déu de la Mercè (publicada al DOGC núm. 8081 de 13.3.2020)
Data d’adjudicació del contracte: 14 de setembre de 2020
Dades de l’empresa adjudicatària:
Denominació: Marbeth Restauración, SL (B66623091)
Nacionalitat: Espanya