Institut Mare de Déu de la Mercè – Contractació

Secretaria de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

carrer Motors 122-130    (08040 Barcelona)

Correu electrònic: [email protected]

Adreça web: http://www.lamerce.com

Horari de registre: de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores

Persones de contacte

Lourdes González Campos – Directora

José Luis Navas Ordóñez – Administrador

Correu electrònic: [email protected]

Licitacions (3)


Licitació núm. 1 Servei de Neteja de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

 • Horari de presentació de les ofertes: dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores
 • Termini de presentació de  les ofertes:  les 14:00 hores del dia 3 de desembre de 2019.
 • Lloc de presentació de les ofertes: Secretaria del centre
 • Plec de clàusules administratives
 • Plec de prescripcions tècniques
 • Data visita tècnica: 14 de novembre a les 12:00 hores

Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).

Licitació núm. 2 Servei de Vigilància de l’Institut Mare de Déu de la Mercè (adjudicada)

 • Horari de presentació de les ofertes: dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores
 • Termini de presentació de  les ofertes:  les 13:30 hores del dia 26 d’abril de 2019 (vacances de Setmana Santa del 13 al 22 d’abril ambdós inclosos)
 • Lloc de presentació de les ofertes: Secretaria del centre
 • Plec de clàusules administratives particulars   ( Nova versió. Rectificada l’errada en relació als Criteris d’adjudicació i l’Annex 3)
 • Plec de prescripcions tècniques

Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).

Licitació núm. 3 Servei de Bar-Cantina de l’Institut Mare de Déu de la Mercè (adjudicada)

Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon)

Adjudicacions (2)


Adjudicació núm. 1 Servei de Vigilància de l’Institut Mare de Déu de la Mercè (licitació 2)

Data d’adjudicació: 10 de juliol de 2019

Núm ofertes rebudes: 2

Dades de l’empresa adjudicatària:

Seguridad Profesional Mediterranea, SA (A58473158)

Adjudicació núm. 2 Servei de Bar-Cantina de l’Institut Mare de Déu de la Mercè (licitació 3)

Data d’adjudicació: 116 de setembre de 2019

Núm ofertes rebudes: 1

Dades de l’empresa adjudicatària:

Marbeth Restauración, SL (B66623091)