Convocatòria oberta per a l’alumnat d’Imatge Personal

(la convocatòria per al professorat es troba més avall)

Amb aquest enllaç pots accedir a la puntuació final i la concessió d’una beca per a l’alumnat de FP del cicle formatiu de grau mitjà de l’especialitat d’Estètica i Bellesa.

Convocatòria  mobilitat Erasmus+ per al curs 2019-2020
(per al departament d’Imatge Personal)

Convocatòria

Si vols descarregar-te la convocatòria, ho pots fer des d’aquest enllaç.

Lliurament de la documentació:
del 27 de gener al 2 de febrer, on-line

Si estàs interessada/t en aplicar a una beca o ajuda de mobilitat per a aquest curs a continuació t’indiquem els passos a seguir, els documents a lliurar i et donem alguns documents d’exemple. Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos a [email protected].


Procés per registrar-se per a la convocatòria:

El formulari per registrar-se com a alumna/e del centre a lamerce.academy es troba al següent enllaç:

http://lamerce.academy

Allà trobaràs un botó que et re-dirigirà cap al formulari.

Una vegada generat l’usuari ja pots participar a la convocatòria. Només has d’entrar a la classe de Google Classroom mitjançant els codis següents:

KA102 2019-2020 (CFGM): 9a2eule

KA103 2019-2020 (CFGS): bwk0emr


Recorda,

TOTA LA INFORMACIÓ S’HA DE LLIURAR EN ANGLÈS.

Si necessites ajuda, parla amb nosaltres.

 

Llistat dels documents per aplicar:

 1. La sol·licitud omplerta.
 2. El teu curriculum vitae (CV) segons l’EUROPASS.
 3. La carta de motivació.
 4. El teu perfil professional o portafoli.
 5. Nota mitjana de l’últim curs realitzat (registre o butlletí de notes).
 6. Certificat o document que acrediti el nivell d’idioma (si es disposa d’ell). En cas contrari es portarà a terme una prova de nivell.
 7. Un vídeo de 3 minuts màxim. Gravat amb el teu mòbil, explicant-nos per què vols tenir l’experiència de mobilitat i els motius per els que hauries d’anar-hi.

En aquest enllaç trobaràs una excel·lent guia per aplicar, està en anglès.
Gràcies a www.perfectmatch.fi i a les entitats involucrades per una guia tan completa.

Passos a seguir:

 1. Descarregat tots els documents necessaris per aplicar. A la dreta tens els enllaços per a descarregar-los.
 2. Omple la teva sol·licitud i desa-la en PDF amb el següent nom segons el cas
   • Per a Grau Mitjà: ElTeuNomGognoms_CicleFormatiu_GM_KA102 2019-20.
   • Per a Grau Superior: ElTeuNomGognoms_CicleFormatiu_GS_KA103 2019-20.
 1. Crea el teu CV en anglès segons l’Europass. Desa’l en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_CV.
 2. Fes la teva carta de motivació. Desa-la en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_MotivLetter.
 3. Redacta el teu perfil professional i/o portafoli. Desa’l en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_profile.
 4. Demana el teu document de nota mitjana.
 5. Prepara el certificat d’idiomes.
 6. Grava’t en vídeo. Et recomanem que assagis una mica el que diràs, que busquis un lloc amb un fons adequat, un bon somriure i a gravar. No et passis, volem escoltar-te amb atenció però l’estona justa.

Documents per descarregar

La sol·licitud

Des dels següents enllaços podràs descarregar-te la sol·licitud segons el grau que curses:

Enllaç per a Grau Mitjà                 Enllaç per a Grau Superior

El curriculum vitae

En aquest enllaç trobaràs una guia per fer el teu CV. La guia està en anglès. Si la prefereixes en castellà, la trobaràs amb aquest enllaç.

Des d’aquest enllaç pots accedir a la pàgina web per fer el teu Europass CV, o si ho prefereixes, enllaç pots descarregar-te la plantilla del CV en Microsoft Word.

Guia d’Erasmus+

L’enllaç al document

Convocatòria oberta per al professorat d’Estètica i Bellesa, de Caracterització i Maquillatge Professional i d’Electromecànica de Vehicles

Amb aquest enllaç pots accedir a la resolució en la selecció de projectes de mobilitat del professorat per realitzar estades/visites d’observació.

Convocatòria

Si vols descarregar-te la convocatòria, ho pots fer des d’aquest enllaç.


Lliurament de la documentació:
del 27 de gener al 9 de febrer de 2020, on-line


Pots lliurar la informació entrant a la classe de Classroom amb el codi:

0bmvnmd

Si no saps com entrar a la classe de Classroom, segueix les instruccions en aquest enllaç.


Si estàs interessada/t en aplicar a job-shadowing per a aquest curs a continuació t’indiquem els passos a seguir, els documents a lliurar i et donem alguns documents d’exemple. Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos.

Recorda,

TOTA LA INFORMACIÓ S’HA DE LLIURAR EN ANGLÈS.

(excepte que parlis l’idioma del destí i no sigui l’anglès, en aquest cas pregunta’ns abans)

 

Llistat dels documents per aplicar:

 • La sol·licitud omplerta.
 • El teu curriculum vitae (CV) segons l’EUROPASS.
 • La carta de motivació.
 • Certificat o document que acrediti el nivell d’idioma (si es disposa d’ell). En cas contrari es portarà a terme una prova de nivell.
 • Projecte de job-shadowing a realitzar en el país d’acollida.
 • Pla de substitució o assegurança del servei.
 • La documentació que s’especifica a l’annex 1 de la convocatòria (aquesta estarà disponible en uns dies).

Passos a seguir:

 1. Descarregat tots els documents necessaris per aplicar. A la dreta tens els links per a descarregar-los.
 2. Omple la teva sol·licitud i desa-la en PDF amb el següent nom:

ElTeuNomGognoms_dpt_ 2019-20.

 1. Crea el teu CV en anglès segons l’Europass. Desa’l en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_CV.
 2. Fes la teva carta de motivació. Desa-la en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_MotivLetter.
 3. Prepara el certificat d’idiomes.
 4. Prepara el teu projecte de job-shadowing segons s’indica més endavant.
 5.  Prepara el pla de substitució.
 6.  Recull els documents de l’annex 1.

Descripció del projecte

El projecte s’ha de redactar en anglès o en l’idioma local. A continuació es detallen els apartats que ha d’incloure el projecte:

 1. State of art (Introducció i justificació del projecte).
 2. Objective (Objectius).
 3. Analyze of the job shadowing (Anàlisis de la visita d’observació que es portarà a terme).
 4. Dissemination.

Pla de difusió de l’experiència viscuda. S’haurà de respondre a les següents preguntes:

 1. Quines activitats/accions es desenvoluparan per tal de transferir els coneixements adquirits en l’estada?
 2. Quines bones pràctiques s’han identificats i com s’incorporen a l’aula/departament/centre?
 3. Com es difondran les activitats al centre?

Documents per descarregar

La sol·licitud

Des d’aquest enllaç pots descarregar-te la sol·licitud.

El curriculum vitae

En aquest enllaç trobaràs una guia per fer el teu CV. La guia està en anglès. Si la prefereixes en castellà, la trobaràs amb aquest enllaç.

Des d’aquest enllaç pots accedir a la pàgina web per fer el teu Europass CV, o si ho prefereixes, aquí pots descarregar-te la plantilla del CV en Microsoft Word.

Criteris de selecció

Criteri Concepte
1 Antiguitat i continuïtat al centre.
Barem Prova documental / Observacions
1 punts per any.

Màxim 5 punts.

Informació continguda en la base de dades de l’ATRI.
2 Implicació i promoció d’activitats motivadores a l’aula i/o participació en equips de treball d’innovació i millora al centre.  
Barem Prova documental / Observacions
2 punts per activitat.

Màxim 20 punts.

Evidència de les activitats promogudes a l’aula (programació, fotos, vídeos, etc.) i informació continguda en la base de dades del centre.
3 Incorporació de la llengua anglesa en algun dels mòduls que imparteix el professorat mitjançant la metodologia AICLE al centre.
Barem Prova documental / Observacions
3 punts per mòdul.

Màxim 15 punts.

Informació continguda en la base de dades del centre.
4 Participació en cursos d’aplicació de noves metodologies a l’aula i/o reconeguts pel departament d’educació.
Barem Prova documental / Observacions
2 punts per curs.

Màxim 10 punts.

Informació continguda en la base de dades de l’ATRI i/o certificat del curs.
5 Implicació, participació i promoció d’activitats de mobilitats internacionals al centre (programes Comenius, Leonardo da Vinci, Grundig, Erasmus, etc.).
Barem Prova documental / Observacions
2.5 punts per activitat.

Màxim 20 punts.

Evidència de les activitats promogudes i informació continguda en la base de dades del centre. Informació continguda en la base de dades de l’ATRI i/o certificat de la participació.
6 Qualitat del projecte
Barem Prova documental / Observacions
Màxim 30 punts, distribuïts en els cinc blocs següents. Es valorarà la claredat i concreció de la informació presentada en el projecte segon el criteris esmentat en punt 2 de l’apartat I.
Blocs Conceptes Barem
1 State of art (Introducció i justificació del projecte) Màxim 5 punts
2 Objectius. Màxim 5 punts
3 Anàlisis del procés d’observació que es portarà a terme. Màxim 10 punts
4 Pla de difusió de l’experiència viscuda Màxim 10 punts