DOCUMENTACIÓ DE L’INSTITUT

Carta de Serveis i compromís – darrera actualització: setembre 2017

Projecte de Direcció – darrera actualització: setembre 2017

Projecte Educatiu de Centre (PEC) – darrera actualització: setembre 2019

Normativa d’organització i funcionament del Centre (NOFC) – darrera actualització: setembre 2019

Política de Qualitat

Organigrama de l’Institut – darrera actualització: setembre de 2017