Resolució definitiva mobilitat professorat
Erasmus+ per al curs 2019-2020

En aquest enllaç es pot accedir a la resolució definitiva en la selecció de projectes de mobilitat per al professorat.

Resolució Definitiva dels Projectes de Mobilitats Seleccionats a l’INS Mare de Déu de la Mercè, per tal que el professorat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades/visites d’observacions en centres socis d’altres països de la Unió Europea durant el curs 2019-2020.
S’inicia el procés amb les persones seleccionades, per tant s’ha de lliurar la següent documentació: Signatura de la carta d’acceptació i transferència bancària, dotació econòmica i transferència, destinació i logística.

Lliurament de la documentació:
del 18 de novembre al 09 de desembre de 2019, on-line


Pots lliurar la informació entrant a la classe de Classroom amb el codi: 0bmvnmd

Si no saps com entrar a la classe de Classroom, segueix les instruccions en aquest enllaç.


En aquest enllaç et pots descarregar la convocatòria amb tots els detalls. Et recomano que la llegeixis, encara que a continuació et donem una mica d’ajuda.


Si estàs interessada/t en aplicar a job-shadowing per a aquest curs a continuació t’indiquem els passos a seguir, els documents a lliurar i et donem alguns documents d’exemple. Si necessites ajuda, no dubtis en contactar-nos.

Recorda,

TOTA LA INFORMACIÓ S’HA DE LLIURAR EN ANGLÈS.

(excepte que parlis l’idioma del destí i no sigui l’anglès, en aquest cas pregunta’ns abans)

 

Llistat dels documents per aplicar:

 • La sol·licitud omplerta.
 • El teu curriculum vitae (CV) segons l’EUROPASS.
 • La carta de motivació.
 • Certificat o document que acrediti el nivell d’idioma (si es disposa d’ell). En cas contrari es portarà a terme una prova de nivell.
 • Projecte de job-shadowing a realitzar en el país d’acollida.
 • Pla de substitució o assegurança del servei.
 • La documentació que s’especifica a l’annex 1 de la convocatòria.

Passos a seguir:

 1. Descarregat tots els documents necessaris per aplicar. A la dreta tens els links per a descarregar-los.
 2. Omple la teva sol·licitud i desa-la en PDF amb el següent nom:

ElTeuNomGognoms_dpt_ 2019-20.

 1. Crea el teu CV en anglès segons l’Europass. Desa’l en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_CV.
 2. Fes la teva carta de motivació. Desa-la en PDF amb el nom ElTeuNomCognoms_MotivLetter.
 3. Prepara el certificat d’idiomes.
 4. Prepara el teu projecte de job-shadowing segons s’indica més endavant.
 5.  Prepara el pla de substitució.

Descripció del projecte

El projecte s’ha de redactar en anglès o en l’idioma local. A continuació es detallen els apartats que ha d’incloure el projecte:

 1. State of art (Introducció i justificació del projecte).
 2. Objective (Objectius).
 3. Analyze of the job shadowing (Anàlisis de la visita d’observació que es portarà a terme).
 4. Dissemination.

Pla de difusió de l’experiència viscuda. S’haurà de respondre a les següents preguntes:

 1. Quines activitats/accions es desenvoluparan per tal de transferir els coneixements adquirits en l’estada?
 2. Quines bones pràctiques s’han identificats i com s’incorporen a l’aula/departament/centre?
 3. Com es difondran les activitats al centre?

Documents per descarregar

La sol·licitud

Des d’aquest enllaç pots descarregar-te la sol·licitud.

El curriculum vitae

En aquest enllaç trobaràs una guia per fer el teu CV. La guia està en anglès. Si la prefereixes en castellà, la trobaràs amb aquest enllaç.

Des d’aquest enllaç pots accedir a la pàgina web per fer el teu Europass CV, o si ho prefereixes, aquí pots descarregar-te la plantilla del CV en Microsoft Word.

Calendari del procés

Procés de selecció Calendari
A Inscripció i lliurament de la documentació i el projecte. Del 18 de novembre al 09 de desembre de 2019
B Publicació provisional de les persones admesos i exclosos. 12 de desembre de 2019
Període de reclamacions. Del 13 al 16 de desembre de 2019
Publicació definitiva de les persones admesos i exclosos. 19 de desembre de 2019
C Publicació provisional de les persones seleccionades. 20 de gener de 2020
Reclamacions. 21 i 22 de gener de 2020
Publicació definitiva de les persones seleccionades. 27 de gener de 2020
D Acceptació de la Beca Erasmus i lliurament de la documentació addicional. 28 i 30 de gener de 2020

Criteris de selecció

Criteri Concepte
1 Antiguitat i continuïtat al centre.
Barem Prova documental / Observacions
1 punts per any.

Màxim 5 punts.

Informació continguda en la base de dades de l’ATRI.
2 Implicació i promoció d’activitats motivadores a l’aula i/o participació en equips de treball d’innovació i millora al centre.  
Barem Prova documental / Observacions
2 punts per activitat.

Màxim 20 punts.

Evidència de les activitats promogudes a l’aula (programació, fotos, vídeos, etc.) i informació continguda en la base de dades del centre.
3 Incorporació de la llengua anglesa en algun dels mòduls que imparteix el professorat mitjançant la metodologia AICLE al centre.
Barem Prova documental / Observacions
3 punts per mòdul.

Màxim 15 punts.

Informació continguda en la base de dades del centre.
4 Participació en cursos d’aplicació de noves metodologies a l’aula i/o reconeguts pel departament d’educació.
Barem Prova documental / Observacions
2 punts per curs.

Màxim 10 punts.

Informació continguda en la base de dades de l’ATRI i/o certificat del curs.
5 Implicació, participació i promoció d’activitats de mobilitats internacionals al centre (programes Comenius, Leonardo da Vinci, Grundig, Erasmus, etc.).
Barem Prova documental / Observacions
2.5 punts per activitat.

Màxim 20 punts.

Evidència de les activitats promogudes i informació continguda en la base de dades del centre. Informació continguda en la base de dades de l’ATRI i/o certificat de la participació.
6 Qualitat del projecte
Barem Prova documental / Observacions
Màxim 30 punts, distribuïts en els cinc blocs següents. Es valorarà la claredat i concreció de la informació presentada en el projecte segon el criteris esmentat en punt 2 de l’apartat I.
Blocs Conceptes Barem
1 State of art (Introducció i justificació del projecte) Màxim 5 punts
2 Objectius. Màxim 5 punts
3 Anàlisis del procés d’observació que es portarà a terme. Màxim 10 punts
4 Pla de difusió de l’experiència viscuda Màxim 10 punts