ERASMUS+

Què és?

Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport.

Quins objectius principals té, vinculats a la joventut?
– Millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves, amb especial atenció als i les joves amb menys oportunitats
– Promoure la participació en la vida democràtica a Europa, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social
– Incrementar les oportunitats de mobilitat
– Millorar la qualitat del treball en l’àmbit de la joventut, en particular mitjançant una major cooperació entre les organitzacions juvenils
– Complementar les reformes de polítiques de joventut a nivell local, regional i nacional
– Donar suport al reconeixement de l’aprenentatge no formal
– Potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves


Quan dura?
Tindrà una vigència de set anys: de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2020.

Més informació  Erasmus+