Cicles Formatius
Torn matí (M) de 08:15 a 14:15
Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

Família Professional

Cicles Formatius de
Grau Mitjà

(Preu de la matrícula)

Cicles Formatius de
Grau Superior

(Preu de la matrícula)

Electricitat/Electrònica

 

Instal·lacions de telecomunicacions (M) Sistemes de telecomunicació i informàtics (1r curs torn de matí i 2n curs torn de tarda)
Imatge i So

 

Vídeo discjòquei i so (M i T) Animacions 3D, jocs i entorns interactius (M i T)

Il·luminació , captació i tractament d’imatge (M)

Producció d’audiovisuals i espectacles (T)

Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (T)

So per a audiovisuals i espectacles (M i T)

Fabricació Mecànica

 

Soldadura i caldereria (M)

Manteniment i reparació en rellotgeria (T)

Disseny en fabricació mecànica (T)
Informàtica i Comunicacions

 

Sistemes microinformàtics i xarxes (M) Desenvolupament d’aplicacions web (T)

Administració de sistemes informàtics en la xarxa (T)

Imatge Personal

 

Estètica i bellesa (M i T) Assessoria d’imatge personal i corporativa (M)

Caracterització i maquillatge professional (T)

Transports i Manteniment de Vehicles

 

Electromecànica de vehicles (M)

Carrosseria (M)

Automoció – FP DUAL (M)

Automoció (T)

Activitats físiques i esportives

 

Ensenyament i animació socioesportiva (AEA0) (1r curs) (M)
Condicionament físic (AEB0) (1r curs) (T)