Perfil del Contractant

Ateses les circumstàncies i l’estat d’alarma decretat per les autoritats, es suspenen tots els tràmits relacionats amb la licitació pel Servei de Neteja de l’Institut Mare de Déu de la Mercè (publicada al DOGC núm. 8081 de 13.3.2020)

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual de l’Institut Mare de Déu de la Mercè de Barcelona amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Tota interpretació dels plecs de les licitacions s’ha de fer sobre la base de l’edició impresa disponible a la seu de l’òrgan contractant

Institut Mare de Déu de la Mercè 

Tel. 93 223 25 66 · [email protected]