Proves d’accés als cicles formatius – Informació general

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

A la pàgina web Oficial del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/ trobaràs tota la informació i normativa en relació a: calendari, requisits d’accés, exempcions, centres en què es fan les proves, mostres de proves d’anys anteriors i continguts de les proves. A més trobaràs l’enllaç per fer la consulta dels resultats de les proves.

Proves d’accés als cicles formatius de grau superior

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

A la pàgina web Oficial del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/ trobaràs tota la informació i normativa en relació a: calendari, requisits d’accés, exempcions, centres en què es fan les proves, mostres de proves d’anys anteriors i continguts de les proves. A més trobaràs l’enllaç per fer la consulta dels resultats de les proves.